Wat is wat?

De termen beroerte, herseninfarct en CVA worden vaak verward in de dagelijkse spreek taal. De term beroerte is een overkoepelende term, die net als CVA aangeeft dat er in de hersenen een acute aandoening die met de bloedvaten te maken heeft, plaats heeft gevonden. Dit kan dus een herseninfarct zijn, maar ook een hersenbloeding.

Het Hagaziekenhuis heeft verschillende diciplines die patienten met vaatproblematiek behandelen gebundeld in het regionale Hart Vaat Hersencentrum. Meer informatie vindt u achter de button links op de pagina.

 

Herseninfarct

Een herseninfarct is een gebied in de hersenen waar door vertopping in de bloedvoorziening een deel van het hersenweefsel afgestorven is. Wanneer er sprake is van een tijdelijke afsluiting en de klachten slechts van tijdelijke duur zijn, spreekt men van een TIA.

Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding is er sprake van een opengebarsten bloedvat in de hersenen, waardoor het hersenweefsel ter plaatse niet meer van voldoende bloed wordt voorzien. Er zijn bij een hersenbloeding dus ook vaak uitvalsverschijnselen (bijvoorbeeld een verlamming, problemen met zien of niet goed kunnen spreken) Daarnaast kunnen er door het toegenomen volume ( het bloed neemt ruimte in) ook verschijnselen bestaan zoals hoofdpijn of braken.

Is uw gewicht gezond voor uw hersenen?

Klik hier om uw Body Mass Index (BMI) te bereken