Neurologen HagaZiekenhuis

De afdeling neurologie bestaat uit 11 neurologen. In het HagaZiekenhuis afdeling JKZ zijn tevens 3 kinderneurologen werkzaam.

S. Arends

Dr. S.F.T.M. de Bruijn

Dr. M.F. Contarino 

Dr. R.W.M. Keunen

Dr. H. Koppen

Dr. K.F. de Laat

Dr. B.B. Mook

Dr. J. R. Piet

D.L.J. Tavy

Dr. P.W. Wirtz

Dr. R. Zutt

 

 

 

Dr. S.F.T.M. de Bruyn

Opleiding:
•  Neurologie, AMC Amsterdam
•  Klinische Neurofysiologie, AMC Amsterdam,
•  Studie Neuro- en revalidatiepsychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen.

Functies:
•  Neuroloog/Staflid Neurologie HagaZiekenhuis, 1998-heden
•  Opleider Neurologie Hoofdvak Klinische Neurologie HagaZiekenhuis,   2003-heden.

 

 

 Nevenfuncties:
•  Lid Kernconsilium, Nederlandse Vereniging voor Neurologie
•  Lid visitatiecommissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging v. Neurologie
•  Bestuurslid Centrale Opleidingscie HagaZiekenhuis
•  Voorzitter Discipline Overstijgend Onderwijs HagaZiekenhuis
•  Voorzitter Toetsingscommissie Nederlandse Vereniging voor Neurologie      
•  Voorzitter Studieclub Neurochirurgie

 Aandachtsgebieden:
•  Cerebrovasculaire aandoeningen
•  Geheugenstoornissen
•  Hoofdpijn
•  Gilles de la Tourette

Link naar Pubmed publicaties

 

Dr. F. Contarino

Opleiding:
Neurologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Functies:
Neuroloog MSC, Deep Brain Stimulation HagaZiekenhuis

Aandachtsgebieden:
Bewegingsstoornissen, Diepe hersenstimulatie

 

 

 

 

Dr. R.W.M. Keunen

Opleiding:
•  Neurologie, Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
•  Aantekening Klinische Neurofysiologie, St Antonius ZKH Nieuwegein 

Functies:
•  Neuroloog Staflid Neurologie HagaZiekenhuis, 1990-heden.
•  1997-2012 Neurointensivist HagaZiekenhuis

 Nevenfuncties:
•  Lidwerkgroep Neuro IC van de Nederlandse Vereniging Intensive  Care Aandachtsgebieden:
•  Cerebrovasculaire aandoeningen
•  Neurointensive Care
•  Functieonderzoek hersenvaten
•  Embolie-detectie door middel van transcraniële Doppler

 Link naar Pubmed publicaties

 

Dr. H. Koppen

Opleiding:
•  Neurologie, Hagaziekenhuis Den Haag
•  Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum
•  Promotie: Migraine, the heart and the brain. (Leiden bij Prof. Dr. M.D. Ferrari)

Functies:
•  Neuroloog, HagaZiekenhuis Den Haag, 2009-heden

Nevenfuncties:
•  Lid hoofdredactie Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie
•  Lid NVN commissie Kwaliteit Meting
•  Co-assistenten en SEH-artsen opleider


Aandachtsgebieden:
•  Migraine en andere soorten hoofdpijn
•  Epilepsie
•  Slaapstoornissen
•  Flauwvallen, collaps

Link naar Pubmed publicaties

Dr. K.F. de Laat

Opleiding:
•  Neurologie en Klinische Neurofysiologie, UMC St. Radboud, Nijmegen, 2003-2011.

Functies:
•  Staflid Afdeling Neurologie, HagaZiekenhuis, 2011 - heden 
Aandachtsgebieden:
•  Cerebrovasculaire aandoeningen
•  Bewegingsstoornissen

Link naar Pubmed publicaties

 

Dr. B.B. Mook

Opleiding: 
•  Neurologie en Klinische Neurofysiologie, AMC, Amsterdam, 2005-2012


Functies: 
•  Staflid Afdeling Neurologie, HagaZiekenhuis, 2013 - heden 

•  Medisch manager RvE neurologie, psychiatrie, oogheelkunde, kaakchirurgie  HagaZiekenhuis, 2016 - heden 

 

 

 

 Aandachtsgebieden: 
•  Neurologische infectieziekten
•  Multipele sclerose
•  Neuro oncologie

Link naar Pubmed publicaties

Dr. J.R. Piet

Opleiding: 
•  Neuroloog met aantekening Klinische Neurofysiologie, AMC, Amsterdam, 2011-2016

•  Medisch Bioloog, 1998-2003

Functies: 
•  Neuroloog, staflid afdeling neurologie HagaZiekenhuis Den Haag, 2019-heden

Nevenfuncties:
•  Lid Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep

•  Lid hoofdredactie Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie

 

 

Promotie:
Bacterial Genetics in Meningitis (AMC) olv. Prof. Dr. D. van de Beek, 2016

 

 

D.L.J. Tavy

Opleiding:
•  Neurologie en Klinische Neurofysiologie, Ziekenhuis Leyenburg Den Haag, 1981-1986.

Functies:
•  Staflid Afdeling Neurologie/Klinische Neurofysiologie, HagaZiekenhuis, 1986 - heden
•  (Deel)opleider KNF binnen opleiding Neurologie, HagaZiekenhuis,   1992 - heden

 

 

Nevenfuncties:
•  Lid Commissie Raming Opleiding Neurologie, NVN
•  Lid Plenaire Visitatie Commissie Neurologie, NVN 
•  Lid Plenaire Consilium Neurologie, NVN 

 Aandachtsgebieden:
•  Klinische Neurofysiologie en Botox behandelingen

 Link naar Pubmed publicaties

 

Dr. P.W. Wirtz

Opleiding:
•  Neurologie en aantekening Klinische Neurofysiologie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
•  Speciale kwalificatie in de neuromyologie, LUMC/UMCU, 2007.

Functies:
•  Neuroloog Staflid Neurologie HagaZiekenhuis

•  pvv- co-assistentenopleider  Neurologie HagaZiekenhuis

 

 

Nevenfuncties:
•  Lid Symposiumcommissie Interuniversitair Steunpunt Neuromusculaire Ziekten

Aandachtsgebieden:
•  Aandachtsgebieden: Neuromusculaire aandoeningen, cognitieve stoornissen

 Link naar Pubmed publicaties

Dr. R. Zutt

Opleiding:
• Neurologie en Klinische Neurofysiologie, UMCG Groningen 2011-2016
• Fellowship Bewegingsstoornissen, UMCG, Groningen, 2016-2017
• Promotie: Myoclonus, a diagnostic challenge (Prof. dr. de Koning-Tijssen)

Functies:
• Staflid afdeling neurologie HagaZiekenhuis, aug 2017-heden  

 

 

Aandachtsgebieden:
• Bewegingsstoornissen: o.a. Ziekte van Parkinson, Parkinson plus, Dystonie, • Tremor en myoclonus
• Diepe hersenstimulatie (DBS)
• Functionele bewegingsstoornissen

Link naar Pubmed publicaties