Opleiding tot neuroloog (AIOS)

Het Hagaziekenhuis verzorgt de opleiding tot neuroloog (medisch specialist). Basis-arten volgen deze 6-jarige opleiding voor het grootste deel in het Hagaziekenhuis. De titel die ze hebben is die van AIOS; "arts in opleiding tot medisch specialist"

Opleiding tot arts (co-assistent)

De afdeling neurologie leidt ook artsen op, die in het laatste jaar van hun opleiding tot basis-arts zitten. Dit zijn co-assistenten. De stage neurologie voor co-assistenten duurt 6 weken. Ze werken onder supervisie van de artsen en medisch specialisten.  

 

 

 

 

Opleiding tot arts (semi-arts)

Een laatste stage voor het basis-arts examen is de zogenaamde semi-arts stage. Deze stage duurt 12 weken. Semi-artsen hebben een bewuste keuze gemaakt zich te bekwamen in de neurologie. Ook semi-artsen werken onder supervisie van artsen en medisch specialisten.