Hoofdpijncentrum

Klachten
Hoofdpijnklachten komen veel voor en kunnen grote invloed hebben of het dagelijks functioneren. Er bestaan verschillende soorten hoofdpijn zoals migraine, clusterhoofdpijn en aangezichtspijn. Soms veroorzaken aandoeningen binnen de hersenen of schedel hoofdpijnklachten, zoals bijvoorbeeld een bijholten-ontsteking, een ader-ontsteking of een infectie. Een rede om naar het hoofdpijncentrum te komen kan zijn een betere behandeling van uw hoofdpijn of juist onduidelijkheid over de oorzaak.

Diagnose
Alvorens gestart kan worden met behandeling van hoofdpijnklachten is het van groot belang een juiste diagnose te stellen. Hiertoe beschikt het Haga hoofdpijncentrum over een grote expertise en geavanceerde onderzoekstechnieken. Per jaar worden meer dan 1800 patienten met hoofdpijn onderzocht, waarvan 600 met migraine. Het hoofdpijncentrum is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC).

Een eerste bezoek bestaat altijd uit een uitgebreid vraaggesprek om uw klachten zo duidelijk mogelijk te krijgen. Tevens wordt een algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek verricht. Hierna wordt vaak op geleide van bevindingen nog aanvullend onderzoek verricht (bv CT scan of MRI scan). Op indicatie vindt overleg plaats met een bij het hoofdpijncentrum betrokken KNO-arts, tandarts/gnatoloog, oogarts of gynaecoloog. Diagnostiek vindt altijd plaats op basis van de internationale hoofdpijn classificatie (ICHD-III).

Acute hoofdpijn
Het HagaZiekenhuis beschikt ook over een state-of-the art Acuut Hoofdpijn Centrum, wat onderdeel uitmaakt van de Acute Hersenhulp op de Spoed Eisende Hulp aan de Leyweg, waarmee 24-uurs zorg voor acute hoofdpijn gegarandeerd is.  

Behandeling
Direct na het stellen van de diagnose volgt een behandelplan waarbij verschillende medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelings-mogelijkheden worden voorgelegd. Op indicatie (bv bij neuralgie) kan injectie behandeling plaatsvinden steroiden of lidocaine of kan u doorverwezen worden naar een ervaren fysiotherapeut voor dry-needling of anesthesioloog (de pijnpoli).  

Botox. Slechts in zeer specifieke migraine gevallen is er een indicatie voor Botox. Anders wordt Botox behandeling namelijk niet vergoed.

Soms bestaat een eerste behandeling juist uit het compleet staken (detoxificatie) van pijnstillers, wanneer er sprake is van een medicijnvergiftiging.

Afspraak
Als u geinteresseerd bent om met ons over uw klacht van gedachten te wisselen of een bezoek aan onze polikliniek overweegt, klik dan op contactformulier (rechts boven aan deze pagina) of belt u met de polikliniek neurologie 070-2102381. 

U dient altijd een verwijsbrief te hebben van uw huisarts of neuroloog alvorens er een afspraak kan worden gemaakt.

Uw kunt zich voorbereiden op uw eerste bezoek door een uitdraai van uw apotheek mee te nemen met daarop een overzicht van de door u gebruikte medicijnen de afgelopen jaren.

Meer informatie

Patienteninformatie folder migraine

Artikel uit Hoofdzaken 2013/2 van neuroloog H. Koppen

Artikel AD over hoofdpijnschool Haga

Kijk ook eens op de website van de nederlandse vereniging van hoofdpijnpatienten.